homepage tandartsen Defesche en Rijpkema Hoogezand

 

Privacyverklaring Defesche & Rijpkema

Uw privacy wordt door tandartsen Defesche & Rijpkema en onze medewerkers gerespecteerd.

We streven ernaar uw privacy zo goed mogelijk te waarborgen en vertrouwelijk om te gaan met de informatie die u bij ons aanlevert. Bij de verwerking van persoonsgegevens nemen wij de geldende

wet- en regelgeving op het gebied van privacy in acht.

Wij gaan op volgende wijze met uw gegevens om: we verzamelen NAW-gegevens, geslacht,

e-mailadres , telefoonnummer, gegevens betreffende uw gezondheid, uw verzekeraar, de naam van andere zorgverleners, tijdstip van uw afspraak, betalingsgegevens.

Wij doen dit op basis van juridische grondslag, de behandelovereenkomst. Verder gebruiken we uw gegevens voor informatie over onze dienstverlening, zoals verzetten van afspraken.

Er wordt een medisch dossier aangelegd met als doel het maken van uw account om u bij de praktijk in te schrijven, bijhouden van het medisch dossier, plannen afspraken,  uitvoeren behandeling, bijhouden van uw voorkeuren, verbeteren van de dienstverlening, sturen van e-mails, het uitvoeren van overige, door u gevraagde diensten.

We verstrekken uw gegevens aan derden indien u daar toestemming voor verleent. Uw gegevens worden 15 jaar bewaard, zoals de wet op de geneeskundige behandelovereenkomst voorschrijft.

Om uw gegevens zo goed mogelijk te beschermen hebben wij passende beveiligingsmaatregelen getroffen.

Op technisch gebied: wachtwoorden, ontwerp van het programma, dagelijkse back-up via een beveiligde verbinding.

Op organisatorisch gebied: e-mailprogramma met versleuteling, contracten met derden zoals automatiseringsbedrijven.

 

Uw rechten

Wanneer u persoonsgegevens aan ons verstrekt, heeft u recht op inzage, rectificatie en verwijderen van uw gegevens of om aan een andere partij over te dragen. U kunt ook uw toestemming tot gegevensverwerking intrekken. dat doet u door een e-mail naar ta@defescheenrijpkema.nl te sturen.

Mocht u niet tevreden zijn over de wijze waarop wij handelen dan kunt u uw beklag doen bij

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-indienen-bij-de-ap.

Heeft u nog vragen of opmerkingen na het lezen van deze verklaring, dan kunt u hiervoor contact opnemen met J. Defesche of S. Rijpkema, Tasmanstraat 65 te Hoogezand.

 

Aanmelden nieuwe patiƫnten

 

Aanpassingen in verband met corona

 

Behandelinformatie

 

Patiƫnteninformatie